Lammert Bies     Interfacing     Sitemap   
 EN   NL   
Quick links

Software downloads

Lees dit eerst!

De software die via deze pagina beschikbaar is, zou moeten werken zoals beschreven is in het document dat in elk gearchiveerd bestand aanwezig is. Alle archief bestanden zijn in ZIP formaat.

Het gebruik van deze software is voor eigen risico. Lammert Bies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, financiëel of materiëel, of verwondingen die voortvloeien uit het gebruik van de hier aanwezige software. Als zulke problemen worden ondervonden, stuur dan een mail boodschap waarin het probleem wordt beschreven en de software zal ofwel worden aangepast, ofwel van deze website worden verwijderd.

Software voor RS232 communicatie

De volgende bestanden zijn gratis te downloaden en te gebruiken.

Programma’s
File Grootte Release Taal OS Beschrijving
prg_chk.zip 7.613 bytes 1999-02-21
V 1.01
Microsoft C/C++ DOS UART detector die de default COM poorten, of opgegeven adressen afzoekt naar de aanwezigheid en het type van de UART’s.
Bibliotheken met communicatieroutines
File Grootte Release Taal OS Beschrijving
libcrc-2.0.zip 51,926 bytes 2016-11-27
V 2.00
C99 all CRC library met routines om fouten tijdens de data transfer te kunnen detecteren. Een gedetailleerde documentatie van de routines kan hier gevonden worden.
  Nov. 2019
   Copyright © 1997-2019 Lammert Bies, All rights reserved