Lammert Bies     Interfacing     Software     Sitemap   
 EN   NL   
Quick links

Werkgebieden

Mijn visitekaartje vertelt me dat ik software ontwikkel voor de industrie en telecommunicatie. Dat is waar. In de begintijd van het bestaan van mijn onderneming bestond de productie met name uit software voor interactive voice response systemen, later is dat verschoven naar de technische automatisering met een behoorlijke nadruk op communicatie en interfacing.

Industriële Automatisering

Op dit moment is het ontwikkelen van software voor industriële toepassingen mijn hoofdtaak. Het type werk dat ik doe kan in twee vakgebieden worden ingedeeld. Een daarvan is het ontwikkelen van software om autonome productie processen automatisch te laten verlopen. Het andere is het onwikkelen van CAD/CAM interfaces om het produceren van met CAD software ontwikkelde producten te vergemakkelijken.

Automatiseren van autonome processen

In een industriëel process kunnen twee types productiecellen worden onderscheiden. Eén type cel is de productiecel die volledig autonoom kan werken. Een dergelijk process is in staat te werken zonder interferentie met, of invoer van de buitenwereld. Een voorbeeld van een dergelijk proces is een koelhuis.

Kippenteller

Als aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan kunnen autonome processen zonder menselijke interventie worden bestuurd. In het voorbeeld van het koelhuis is het hoofddoel van de besturingseenheid om de temperatuur op een constant laag niveau te houden. Dit kan door een PLC systeem worden gedaan dat is voorzien van geschikte software. Als ik een dergelijk systeem automatiseer kijk ik niet alleen naar het hoofddoel. In het voorbeeld van een koelhuis is het energieverbruik een belangrijke factor voor het bepalen van de operationele kosten van de installatie. Dergelijke secondaire randvoorwaarden worden ook door mij meegenomen in het ontwikkeltraject.

CAD/CAM interfaces

Hoe lang worden de afkortingen CAD en CAM al in één adem genoemd, 10 jaren, of zelfs langer? Dit zou kunnen inhouden dat heden ten dage het mogelijk zou moeten zijn om zonder al te veel problemen automatisch producten te produceren die ontwikkeld zijn met behulp van CAD software.

Hebt u het ooit geprobeerd?

In de meeste gevallen vertellen de verkopers van CAD software alleen hoe gemakkelijk de grafische gebruikersinterface werkt, dat voor de lijnen uit 16 miljoen kleuren kan worden gekozen en meer van dit soort onzinnige informatie. De directeur van een machinefabriek, en hopelijk de tekenaar die het systeem zal gaan gebruiken, zullen door dergelijke informatie enthousiast gemaakt worden maar de mensen die afhankelijk worden van de door het systeem gegenereerde informatie zullen slechts zelden naar hun mening worden gevraagd.

Het effect is dat in de meeste gevallen CAD/CAM productie zonder aanzienlijke menselijke tussenkomst slechts een utopie is. Om de hoeveelheid handmatig werk te verminderen bij het voeden van productiemachines met informatie uit een CAD systeem ontwikkel ik software die in staat is informatie uit verschillende CAD systemen geschikt te maken voor een aantal typen productie machines. Deze software vermindert niet alleen het benodigde aantal handmatige acties, maar bovendien wordt het foutpercentage in het proces verminderd doordat minder menselijke fouten in het conversieproces kunnen sluipen.

Werken...

Interactive Voice Response

Mijn eerste schreden op het glibberige pad van het draaiende houden van een klein softwarehuis begonnen met de ontwikkeling van een onder Windows 3.11 draaiend meerlijns voice response systeem met de naam TalkToMe. Dit stuk software, waarvan de basis door een eerdere programmeur was gemaakt, werd verkocht door een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in software en apparatuur voor de voice response markt.

Deze software heeft features die tot op dit moment nog niet in andere voice response software kunnen worden gevonden. Door de flexibele modulaire opbouw gebasseerd op run-time toe te voegen DLL modules is het mogelijk om het systeem te upgraden naar elke gewenste functionaliteit door slechts files in de programma directory toe te voegen.

Een andere feature die op dit moment nog uniek is, is de mogelijkheid om vele verschillende natuurlijke talen aan te kunnen. Taal modules voor 15 verschillende Europeese talen worden met het standaard systeem geleverd. Deze taalmodules zijn in staat om nummers en datums correct uit te spreken, zelfs in moeilijke talen als Tsjechisch en Spaans. De techniek die hier achter schuil gaat is gebasseerd op een context gevoelige natuurlijke taal parser die ik ontwikkeld heb op basis van mijn kennis van zowel natuurlijke talen als van parsers. Als ik niet zowel informatica als algemene taalwetenschappen had gestudeerd, zou ik nooit in staat zijn geweest een dergelijk stuk software te ontwikkelen. Een typisch geval waar twee vakgebieden samensmelten.

Ontwikkel- en doelplatformen

In de bijna twintig jaar dat ik commerciële software ontwikkel heb ik een groot aantal verschillende ontwikkel- en doelplatformen gebruikt. De lijst is niet volledig, maar geeft een goed overzicht.

Mijn favoriete programmeertaal is Ada vanwege de kracht, striktheid en leesbaarheid, maar ik gebruik C/C++ voor de meeste commerciële toepassingen omdat mijn klanten zich daar beter thuis bij voelen. Ada was de taal die door het ministerie van defensie van de Verenigde Staten werd gekozen om de primaire programmeertaal te worden voor hun projecten. Maar net als bij de natuurlijke taal Esperanto bleek het niet mogelijk mensen te dwingen wanneer ze zich prettiger voelen bij andere talen. Maar, in tegenstelling tot de geruchten is Ada geen dode taal. De Boeing 777 vliegt bijvoorbeeld voor 99% op Ada software, net zoals de meeste militaire vliegtuigen en helicopters.

Intel x86 gebaseerd

MS-DOS

 • Ada
 • C/C++
 • Pascal

Windows 3.11

  • (16 bit)
 • C/C++
 • Codebase

Windows 95 … 10

  • (32/64 bit)
 • Ada
 • C/C++
 • Delphi
 • Microsoft SQL server
 • Oracle SQL

Unix gebaseerd

HP-UX

 • C/C++
 • Informix SQL
 • Oracle SQL

DEC Ultrix

 • C/C++

Linux

 • Ada
 • C/C++
 • RTAI real time kernel
 • Codebase
 • mySQL

Merk specifieke systemen

DSP’s

 • Texas Instruments
 • Analog Devices

Microcontrollers

 • Z-World
 • 80c51

PLC systemen

 • Siemens S5 & S7
 • Omron
 • Mitsubishi

Robot systemen

 • ABB
 • Fanuc Robotics

Homo Sapiens

 • Nederlands (moedertaal)
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Fries (moedertaal)
 • Russisch (moedertaal van mijn vrouw)
  Mar. 2021
   Copyright © 1997-2021 Lammert Bies, All rights reserved